Frost Multi Media

Frost Multi Media beheert online en offline media en is een doorgaand onderzoek naar alles wat de mens en zijn gedrag beïnvloed. Interesse gebieden zoals psychologie, online marketing, off line marketing, belevenissen en het dagelijks verkeer vindt u uitgewerkt op de artikelen op onze blog.

Frost MM beheert diverse websites en kan een invulling geven aan content en webdesign. Voor alsnog alles vanuit een semi professionele aanpak op niet commerciële basis. Frostmm is (nog) geen bedrijf, maar een kennisbank, persoonlijke interesse opleiding en praktische testomgeving.

Heb je vragen? neem contact op via info@frostmm.com